Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS


 Kauczukowo-bitumiczna masa powłokowa modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentów, do wykonywania izolacji pionowej części podziemnych obiektów budowlanych w celu zabezpieczenia przed wilgocią i wodą opadową, nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego na fundament.

W przeciwieństwie do zwykłych mas powłokowych:

– zapewnia całkowicie szczelną powłokę kauczukowo-bitumiczną, która samoistnie zasklepia pory i pęknięcia w płycie lub ścianie fundamentowej,
– zachowuje elastyczność i odporność na pęknięcia podłoża nawet w temperaturze -15°C,
– jest odporny na spływność z pionowych powierzchni nawet w temperaturze do +90°C,
– nie zmienia konsystencji pod wpływem temperatury i promieni słonecznych UV,
– zapewnia odporność na korozję oraz przemarzanie pochodzące z gruntu.