Zabezpieczenie materiału drzewnego przed niszczeniem jest zagadnieniem bardzo szerokim i poddawanym wielu badaniom naukowym. Różnorodność materiału, który trzeba ochronić (różne właściwości gatunkowe) i wielość czynników, przed którymi trzeba ochronić (zwierzęce, roślinne, środowiskowe) powodują, że zagadnienie staje się bardzo trudne.

Sposoby impregnacji drewna

  • Malowanie – najpopularniejszy sposób, polega on na pokryciu drewna warstwą impregnatu za pomocą pędzla lub spryskiwacza.
  • Impregnacja zanurzeniowa – drewno jest zanurzane w impregnacie na określony czas. Powoduje to lepszą penetracje struktury drewna przez impregnat.
  • Próżniowo-ciśnieniowa – polega na wykorzystaniu zjawiska osmozy. Zmieniając warunki ciśnienia w otoczeniu drewna powodujemy, że impregnat sam wciska się w przestrzenie międzykomórkowe w całej podatnej na uszkodzenia objętości drewna.

IMPREGNATY DO DREWNA – BUDOWLANE „TYTAN”

Impregnat do drewna konstrukcyjnego koncentrat

IMPREGNATY DO DREWNA „CAPAROL” – SYSTEM CAPADUR

IMPREGNATY DEKORACYJNE DO DREWNA „ALTAXIN”

http://www.altax.pl/wp-content/uploads/2015/01/SzybkImpregnat750ml.jpg