Masa bitumiczna – mieszanina substancji organicznych stałych lub ciekłych o dużej lepkości, zwykle czarna lub brunatnoczarna, zawierająca bituminy naturalne lub sztuczne; bitumy są stosowane w drogownictwie, budownictwie, górnictwie itp. jako środki spajające, izolacyjne, uszczelniające itp.

Masy bitumiczne – doskonale znane i stosowane produkty na bazie asfaltów, do zabezpieczania budynków i budowli przed działaniem wody i wilgoci.

Pełną ofertę asfaltowych produktów hydroizolacyjnych stanowią wysokiej jakości lepiki, roztwory i masy bitumiczne przeznaczone do:

– zabezpieczania nowych elementów budowli, jak fundamenty, ściany piwniczne, tarasy, płaskie dachy,

– renowacji i konserwacji pokryć dachowych,

– naprawy uszkodzonych powłok izolacyjnych.

MASY BITUMICZNE DO

HYDROIZOLACJI – TYTAN PROFESSIONAL

 

MASY BITUMICZNE DO HYDROIZOLACJI – IZOLBET

 

IZOLBET-A

+Dowiedz się więcej… 

IZOLBET-DP 

+Dowiedz się więcej…

IZOLBET-DR

+Dowiedz się więcej…

IZOLBET-K

 +Dowiedz się więcej… 

IZOLBET-W

  +Dowiedz się więcej…

IZOLBET-S

 +Dowiedz się więcej… 

IZOLBET-KIT

 +Dowiedz się więcej… 

DYSPERBIT

 +Dowiedz się więcej… 

DYSPERBIT-K

 +Dowiedz się więcej…