Materiały ścienne  aby spełniały swoją rolę muszą posiadać odpowiednie cechy fizyczne, fizykochemiczne,  mechaniczne  i  chemiczne.  Cechy  te  określane są parametrami  technicznymi  i badane są przed dopuszczeniem materiałów na rynek.
Stosowanie materiałów odpowiedniej jakości jest jednym z warunków wykonania trwałego budynku lub   budowli.  Znajomość cech  materiałów  pozwala  przewidzieć  zachowanie  samego   materiału  i wybudowanego  obiektu  podczas  zmiennych  warunków  atmosferycznych  oraz  w przypadku pożaru.

BETON KOMÓRKOWY

„YTONG”

bloczek_ytong_splusgt_gr_36_5cm

+Dowiedz się więcej…

BETON KOMÓRKOWY 

„SOLBET”

bloczek_optimal

 +Dowiedz się więcej…

WYROBY WAPIENNO-PIASKOWE „SILKA”

silka

+Dowiedz się więcej…

POROTHERM

porotherm

 +Dowiedz się więcej…

WYROBY WAPIENNO-PIASKOWE „GRUPA SILKATY”

silikaty_n24

+Dowiedz się więcej…

CERAMIKA TRADYCYJNA

+Dowiedz się więcej…

(w opracowaniu)

BLOCZKI BETONOWE

+Dowiedz się więcej…

(w opracowaniu)