AKCJA ZIMA 

CHLOREK WAPNIA- TECHNICZNY

 

Zastosowanie chlorku wapnia :

1) Budownictwo:

W budownictwie, zmieszany z zaprawą umożliwia betonowanie i murowanie w temp. poniżej 6oC

2) Drogownictwo:

W zimie, w płatkach lub proszku posypywany na drogi zapobiega i zwalcza gołoledź.

. Jako czysty chlorek wapnia bez innych domieszek.
APLIKACJA:
-padający marznący deszcz, śliskość pośniegowa, zapobiegawczo:2g/m²
-likwidacja zaległych oblodzeń, szronu, śniegu, gołoledzi: 15g/m²

 

Jako mieszanka z solą lub piaskiem. Najczęściej stosowaną proporcją jest: 20% chlorku wapnia i 80 % soli lub piasku (do przygotowania 1000 kg takiej mieszanki, należy zmieszać 800 kg soli lub piasku i 200 kg chlorku wapnia).
APLIKACJA:
-padający marznący deszcz, śliskość pośniegowa, zapobiegawczo: 15-20g/m²
-likwidacja oblodzeń, szronu, śniegu, gołoledzi: 20-30g/m²

Jako roztwór chlorku wapnia i wody. Roztwór ten powinien zawierać 30% chlorku wapnia.

APLIKACJA :
-padający marznący deszcz, śliskość pośniegowa, zapobiegawczo: 15-20ml/m²
-likwidacja oblodzeń, szronu, śniegu, gołoledzi: 20-30ml/m².

 

 

ANTIGELO
Techniczny preparat obniżający temperaturę krzepnięcia, pozbawiony dodatku chloru, przeznaczony do betonu, zapraw i klejów cementowych. Przyspiesza wiązanie zapraw cementowych, pozwala na wykonywanie prac w temperaturze poniżej 0°C. Przyspiesza przyrost wytrzymałości mechanicznej zapraw w ciągu pierwszych 24 godzin.

Opakowanie rozpuszczalne.

Produkt najwyższej jakości do użytku profesjonalnego.

Zalecane stosowanie i wydajność:

– tradycyjne zaprawy cementowe 1 – 2 kg / 100 kg lepiszcza

– kleje cementowe ulepszane 0,200 kg / 1 worek 25 kg

– kleje cementowe 0,100 kg / 1 worek 25 kg

– gotowe zaprawy cementowe 0,100 kg / 1 worek 25 kg

 

 

RAPID „B-Z”

Przeznaczony jest do stosowania w budownictwie jako domieszka do betonu i zapraw wykonywanych przy użyciu wszystkich odmian cementów, dojrzewających w sposób naturalny lub poddanych obróbce termicznej.

RAPID B-Z może być stosowany do wykonywania:

– konstrukcji monolitycznych,

– elementów prefabrykowanych (z wyłączeniem konstrukcji sprężonych).

RAPID B-Z stosuje się do wykonywania betonów monolitycznych, także w obniżonych temperaturach do –10°C oraz do wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych w normalnych i podwyższonych temperaturach do +90°C.

WŁAŚCIWOŚCI

RAPID B-Z zwiększa wyraźnie wytrzymałość betonów i zapraw, przede wszystkim w początkowej fazie twardnienia w stosunku do betonu

– dojrzewającego w temperaturze normalnej w okresie do 3 dni o 100 %,

– przy stosowaniu łagodnej obróbki cieplnej, po 6 h o powyżej 50 %.

Jednocześnie wytrzymałość średnia betonu na ściskanie R28 z domieszką jest wyższa o co najmniej 10 % od betonu kontrolnego. RAPID B-Z działa również uplastyczniająco na mieszankę betonową i dlatego można zmniejszyć ilość wody zarobowej od 5 do 15 %.

Ponadto RAPID B-Z powoduje:

– zwiększenie szczelności,

– zwiększenie przyczepności do stali,

– zwiększenie mrozoodporności,

– zmniejszenie nasiąkliwości,

– zmniejszenie skurczu.

DANE TECHNICZNE

zgodnie z Normą PN-EN 934-2

SPOSÓB STOSOWANIA I WYDAJNOŚĆ

RAPID B-Z stosuje się w ilości 2,0 – 3,5 % w stosunku do masy cementu przez rozpuszczenie w wodzie zarobowej lub dodanie do suchych składników i wydłużenie czasu mieszania o 1 minutę.

 

GELEX

GELEX jest bezchlorkową domieszką do betonów i zapraw wykonywanych w obniżonych temperaturach, zawierającą w swoim składzie związki nieorganiczne, aktywne krzemiany oraz plastyfikatory.

WŁAŚCIWOŚCI

GELEX jest domieszką do betonów monolitycznych i mas cementowych przyspieszającą wydzielanie ciepła hydratacji cementu, obniża temperaturę zamarzania świeżego betonu w temperaturach ujemnych. Działa uplastyczniająco, zwiększa wytrzymałość betonu w początkowej fazie twardnienia oraz wytrzymałość końcową. Betony i zaprawy cementowe wykonane z dodatkiem GELEX-u, w temperaturach ujemnych do -15°C uzyskują wymaganą wytrzymałość, taką samą jak beton kontrolny bez dodatku, dojrzewający w normalnych warunkach.

DANE TECHNICZNE

zgodnie z Normą PN-EN 934-2

SPOSÓB STOSOWANIA I WYDAJNOŚĆ

GELEX stosuje się w ilości 2,0 – 4,5% w stosunku do masy cementu, zależnie od obniżenia się temperatury otoczenia, jak i od rodzaju cementu, konsystencji mieszanki betonowej oraz wymiarów elementów betonowych. GELEX dodaje się do mieszanki w trakcie wykonywania betonu. Zalecana kolejność dozowania składników:

– kruszywo
– woda
– cement
– gelex

Zalecane poniżej w tabeli ilości odnoszą się do zakresu temperatur od +5 do -15°C dla cementu portlandzkiego 35 ( bez dodatków), konsystencji plastycznej lub gęstoplastycznej.

Ilość dodatku gelex w stosunku do masy cementu [%] Temperatura otoczenia [oc]
2,0 +5 do 0
3,5 0 do -5
4,5 -5 do -15

 

 

– W przypadku cementów wyższych marek można zmniejszyć ilość dodatku o 20%.

– Przy konieczności zastosowania mieszanki ciekłej lub półciekłej (niepożądane) ilość dodatku należy zwiększyć o około 20%.

– Przy bardzo małych wymiarach przekroju elementów betonowych, ilość dodatku zwiększa się o około 20%, a przy dużych masywach betonu ilość dodatku można zmniejszyć o około 20%.

– Przy stosowaniu dodatku GELEX można zmniejszyć ilość wody zarobowej od 3 do 10%.

CZAS SWOBODNEGO OPEROWANIA MIESZANKĄ

Licząc od momentu dodania wody zarobowej do składników betonu lub zaprawy, czas na swobodne operowanie mieszanką z dodatkiem nie powinien przekroczyć 40 minut. W tym czasie należy wykonać wszystkie czynności związane z transportem, ułożeniem i zagęszczeniem betonu.

 

PLASTYFIKATORY – DODATKI DO ZAPRAW I BETONÓW „FEB”

Oferujemy nową linię profesjonalnych produktów „FEB” wśród których oferujemy Państwu:

plastyfikatory do betonu w proszku i w płynie
plastyfikatory do zapraw budowlanych i tynkarskich w proszku i w płynie
plastyfikatory przeciwmrozowe do betonu i zapraw
wodouszczelniacze
polipropylenowe włókna do mikrozbrojenia betonu i zapraw

 

+Dowiedz się więcej…

Plastyfikator w płynie do zapraw budowlanych.
Zastępuje wapno w zaprawach murarskich i tynkarskich.
Umożliwia prace w temp. do -2°C.
Eliminuje wapienne wykwity.

+Dowiedz się więcej…

Plastyfikator w saszetkach do zapraw budowlanych.
Zastępuje wapno w zaprawach murarskich i tynkarskich.
Umożliwia prace w temp. do -2°C.
Eliminuje wapienne wykwity.

+Dowiedz się więcej…

Zimowy plastyfikator w saszetkach do zapraw.
Zastępuje wapno w zaprawach murarskich i tynkarskich.Umożliwia prace nawet w temp. do -8°C.
Zwiększa urabialność w niskich temperaturach.
Zwiększa odporność na mróz podczas zastygania.
Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.

+Dowiedz się więcej…

Plastyfikator w płynie do betonu.
Nadaje się do ogrzewania podłogowego.
Do produkcji bloczków betonowych.
Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.
 

+Dowiedz się więcej…

Plastyfikator w saszetkach do betonu.
Nadaje się do ogrzewania podłogowego.
Do produkcji bloczków betonowych.
Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.

+Dowiedz się więcej…

Zimowy plastyfikator w saszetkach do betonu.
Do wylewek podłogowychi prefabrykatów betonowych.Umożliwia prace nawet w temp. do -8°C.
Zwiększa urabialność w niskich temperaturach.
Zwiększa odporność na mróz podczas zastygania.
Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.

+Dowiedz się więcej…

Wodouszczelniacz i plastyfikator w płynie.
Polepsza urabialność.
Zwiększa wodouszczelność i mrozoodporność.

+Dowiedz się więcej…

Wodouszczelniacz i plastyfikator w saszetkach.
Polepsza urabialność.
Zwiększa wodouszczelność i mrozoodporność.

+Dowiedz się więcej…

Przeciwmrozowa domieszka w płynie do betonu.
Przeciwmrozowa domieszka przyspieszająco-uplastyczniająca.
Umożliwia prace w temp. do -10°C.
Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.
 

+Dowiedz się więcej…

Polipropylenowe włókna do betonu.
Radykalnie redukują pęknięcia w betonie.
Zwiększają wodo- i mrozoodporność.
Obniżają koszty budowy i robocizny

 

 

PLASTYFIKATORY – DODATKI DO ZAPRAW I BETONÓW „SIMEPLAST”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy nową linię produktów SIMEPLAST, wśród których oferujemy Państwu:

plastyfikatory do betonu w proszku i w płynie
plastyfikatory do zapraw budowlanych i tynkarskich w proszku i w płynie
plastyfikatory przeciwmrozowe do betonu i zapraw
wodouszczelniacze
polipropylenowe włókna do mikrozbrojenia betonu i zapraw